Studium Kompozycji Ruchu

Zapraszamy na warsztaty rozpoczynające cykliczne zajęcia w ramach
Studium Kompozycji Ruchu.

Studium Kompozycji Ruchu skierowane jest do osób zajmujących się tańcem współczesnym, improwizacją, performansem. W ramach programu poruszane będą zagadnienia dotyczące kompozycji ruchu. Uczestnik studium podczas specjalnych bloków z nauczycielami rozwinie indywidualny język ruchu i choreografii, weźmie udział w organicznym procesie twórczym, dowie się jak może wykorzystać narzędzia , które już ma oraz te nowe,  które pozna podczas trwania studium. Opiekę merytoryczną nad studium sprawuje Iwona Olszowska.

Studium ma formę warsztatową. Warsztaty można potraktować jako całość (12 spotkań) bądź też wziąć udział w jednych lub kilku warsztatach.

Więcej informacji  >>>kliknij<<<