Program

Program kursu jest realizowany podczas 8 zjazdów, które odbywają się raz w miesiącu (sobota godz. 14-17 i 17.30 – 20.30 i niedziela godz.10-14 i 15 -18 ) od października 2017 do maja 2018.

Program kursu obejmuje 100 godzin (zegarowych) zajęć, w tym:

– wprowadzenie do choreografii, kompozycji i dramaturgii tańca / podstawowe narzędzia choreografa: elementy ruchu, czasu i przestrzeni / wykorzystanie kostiumu
i rekwizytu / dobór muzyki do spektaklu / oświetlenie sceniczne i zasady sceny/ praca nad etiudami – Iwona Olszowska

– kompozycja tańca / choreografia tańca / passing through – Małgorzata Haduch

– struktura i dramaturgia spektaklu tanecznego- Magdalena Przybysz

– historia ruchu scenicznego – Dominika Szala
Kurs kończy się pokazem etiud przygotowanych przez uczestników kursu pod opieką artystyczną Iwony Olszowskiej.
Zajęcia kursu odbywają się w Studio Tańca Hurtownia Ruchu, przy ul. Kącik 9 w Krakowie.

 

Pokaz etiud 12 edycji Kursu Choreografii Scenicznej odbył się 15.02.2014 na Scenie Tańca Współczesnego w SCKM w Krakowie, wyróżniliśmy etiudę Magdaleny Niedzielskiej „PUSTO PEŁNO. PUSTO” (na zdjęciach)