Opłaty

Cena kursu: 2 000 zł

Możliwość płatności w dwóch II ratach:
I rata 1 200 zł płatna do dnia 15.10.2017,
II rata 800 zł płatna do 10.01.2018
.

Wpisowe płatne przy zapisie 100zł (wpisowe jest opłatą bezzwrotną)