Studio tańca Hurtownia Ruchu

Kurs Choreografii Scenicznej

Kurs Choreografii Scenicznej

poziom zaawansowany

KURS CHOREOGRAFII SCENICZNEJ – poziom zaawansowany jest kontynuacją i rozszerzeniem naszego kursu CHOREOGRAFII SCENICZNEJ. Jest adresowany głównie do absolwentów kursu Choreografii Scenicznej, ale też do osób które nie ukończyły naszego kursu a mają doświadczenie w tworzeniu choreografii. KURS CHOREOGRAFII SCENICZNEJ poziom zaawansowany daje możliwość rozwinięcia i pogłębienia umiejętności choreograficznych. Opiekunem artystycznym kursu jest IWONA OLSZOWSKA, a organizatorem STUDIO TAŃCA HURTOWNIA RUCHU.

Program kursu - 18 h zajęć, obejmuje następujące zagadnienia:

* używanie narzędzi choreograficznych do tworzenia frazna małych etiudach tematycznych
* trzymanie się tematu i rozwijanie materiału
* tworzenie struktury czasowo - przestrzennej
* lewa, prawa pólkula, od szczegołu do ogółu i odwrotnie...logika spójności..wynikanie...losowość..abstrakt....
* mindy w choreografii - jako źródła różnorodnej inspiracji i stylistyki czy formy

Kurs kończy się pokazem etiud przygotowanych przez uczestników kursu pod opieką artystyczną Iwony Olszowskiej.

TERMINY:

7-9 sierpnia 2023, godz. 10.00-13.00, 15.00-18.00

MIEJSCE:

Studio Tańca Hurtownia Ruchu
Kraków, ul. Straszewskiego 28 (2 piętro)
tel. 692 131 496

ZAPISY:

Zapisy odbywają się mailowo - studio@hurtowniaruchu.pl
MAMY TYLKO 12 MIEJSC NA KURSIE.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszeń do 20 lipca 2023.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, krótki opis doświadczenia w tańcu.

OPŁATY:

750 zł płatne na konto: 50 1140 2017 0000 4302 1298 4412
W tytule wpłaty proszę wpisać "kurs"

Uwaga! w przypadku rezygnacji z warsztatów z winy uczestnika opłata nie będzie zwracana.

ZDJĘCIA:
 warsztaty taneczne  Kurs choreografii scenicznej Studio tańca Kraków Studio tańca Kraków  Kurs choreografii scenicznej  warsztaty taneczne  warsztaty taneczne  Kurs choreografii scenicznej  Kurs choreografii scenicznej  Kurs choreografii scenicznej Studio tańca Kraków Studio tańca Kraków Studio tańca Kraków Studio tańca Kraków  warsztaty taneczne
Kraków, Straszewskiego 28, 2 piętro 692 131 496 studio@hurtowniaruchu.pl